O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Stegienta działa na rynku usług prawniczych od 2013 roku, koncentrując swoją działalność wokół obsługi klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Działalność Kancelarii cechuje sumienność i dbałość o interesy Klienta oraz indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Kancelaria na stale współpracuje z radcami prawnymi i adwokatami posiadającymi bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej klientów. Na rzecz swoich klientów Kancelaria świadczy zarówno kompleksową obsługę prawną jak i prowadzenie spraw indywidulanych głównie w zakresie reprezentacji procesowej, jak również szeroko pojętych metod pozasądowego rozwiązywania sporów. Kancelaria oferuje również usługi w zakresie porad prawnych, analizy dokumentów, sporządzania pism, umów oraz dokumentów korporacyjnych – uchwał, statutów, regulaminów. Kancelaria swoją działalność prowadzi w języku polskim oraz francuskim.

Radca prawny Marek Stegienta – w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo, uzyskując tytuł magistra prawa. W roku 2009 rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, podczas której zdobywał jednocześnie doświadczenie zawodowe pracując na rzecz jednej z trójmiejskich Kancelarii. W roku 2013 złożył egzamin radcowski rozpoczynając prowadzenie własnej praktyki zawodowej.

Radca prawny Marek Stegienta prowadzi obsługę klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Koncentruje swoje zainteresowania zawodowe wokół problematyki stosowania prawa cywilnego zarówno w zakresie sporządzania i analizowania umów, prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz polubownych, w tym prowadzenia korespondencji pomiędzy kontrahentami, jak i reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych. Radca prawny Marek Stegienta specjalizuje się w materii dotyczącej obsługi prawnej szeroko rozumianego procesu zarządzania, administrowania oraz obrotu nieruchomościami, w tym prawnej obsługi Wspólnot Mieszkaniowych oraz zarządców i administratorów nieruchomości zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych.
Radca prawny Marek Stegienta biegle posługuje się językiem francuskim. Prywatnie jest czynnym tenisistą ziemnym.

NASZE SPECJALIZCJE →