WYNAGRODZENIE

  • ryczałtowe lub godzinowe – dedykowane klientom korporacyjnym, na których rzecz świadczona jest stała obsługa prawna
  • indywidualnie ustalane – skierowane do klientów indywidualnych w przypadku zarówno usług prawnych o charakterze doradczym, jak i w związku z prowadzeniem procesów sądowych

Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest w taki sposób aby odzwierciedlało poziom trudności sprawy, a jego wysokość i forma płatności w miarę możliwości dostosowana była do indywidualnych możliwości i potrzeb klienta.

KONTAKT →