SPECJALIZACJE

 • NIERUCHOMOŚCI

  • własność i współwłasność nieruchomości,
  • służebności,
  • zniesienie współwłasności,
  • księgi wieczyste,
  • nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne i użytkowe,
  • obsługa prawna procesu zarządzania i administrowania nieruchomościami,
  • obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych:
   • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej Wspólnot Mieszkaniowych,
   • reprezentacja procesowa Wspólnot Mieszkaniowych,
   • doradztwo w zakresie problematyki funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych,
   • spory z deweloperami,
   • opinie prawne
  • obsługa prawna administratorów i zarządców nieruchomości,
  • postępowania sądowe w zakresie dotyczącym nieruchomości,
 • OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • umowy,
  • dokumentacja korporacyjna
  • postępowania polubowne i mediacyjne,
  • postępowania sądowe,
  • doradztwo prawne,
  • analiza dokumentów,
  • opinie prawne
 • PRAWO CYWILNE

  • umowy – sporządzanie i analiza,
  • reprezentacja w postępowaniach mediacyjnych i polubownych z zakresu prawa cywilnego,
  • negocjacje,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego,
  • sprawy spadkowe,
  • dochodzenie należności,
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych
  • tworzenie dokumentacji pracowniczej (umowy, rozwiązywanie umów, regulaminy)
  • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • opinie prawne
  • zwolnienia grupowe
  • spory sądowe związane z szeroko pojętą tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • SPRAWY UBEZPIECZENIOWE

  • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych
  • wypadki przy pracy
  • błędy medyczne
  • reprezentacja w toku postępowań przedsądowych
  • kompleksowe prowadzenie spraw sądowych
 • PRAWO RODZINNE

  1. MAŁŻEŃSTWO

  • unieważnienie małżeństwa
  • rozwód
  • separacja
  • alimenty na rzecz małżonka
  • majątkowe ustroje małżeńskie
  • podział majątku wspólnego

  2. MACIERZYŃSTWO I OJCOSTWO

  • ustalenie macierzyństwa
  • zaprzeczenie macierzyństwa
  • ustalenie ojcostwa
  • zaprzeczenie ojcostwa
  • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

  3. STOSUNKI MIĘDZY RODZICAMI I DZIEĆMI

  • alimenty
  • władza rodzicielska (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
  • ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie zakazu kontaktów z dzieckiem